+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Сдружение „Пътища ОПРР 2012“ („Пътинженеринг – М“ АД и „ПСТ ХОЛДИНГ“ АД) стартира рехабилитацията и реконструкцията на 10.06 км второкласен път в област Монтана. Това е „Лот 42 път ІІ-13 Крапчене – Стубел – Липен – границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060, област Монтана“. Проектът е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

С рехабилитацията на участъка от път II-13 ще се повиши комфортът на пътуващите и достъпността на жителите от околните села до областния център Монтана и съседната област Враца. Това ще повлияе положително върху качеството на живот и икономическата активност на региона.

Общата стойност на проекта е 7 096 785, 51 лева, като съфинансирането от ЕФРР е 6 032 267, 68 лева.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е Сдружение „Пътища ОПРР 2012“ („Пътинженеринг – М“ АД и „ПСТ ХОЛДИНГ“ АД ). Строителният надзор ще осъществи „Пътинвестинженеринг” АД. Договорът за строителство е на стойност 6 597 255,50 лева с ДДС, а за строителния надзор – 261 222 лева с ДДС