+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Цели и насоки на развитие

[vc_row][vc_column css_animation=“bounceInUp“][vc_column_text]“ПСТ ГРУП” ЕАД с набрания си опит, кадровия си изпълнителски състав, технологичната и техническата въоръженост и доброто финансово състояние е конкурентоспособен участник на българския пазар по изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктурни обекти от всякакъв вид и сложност.
Дейността на дружеството е много разнородна и широкообхватна. Тя включва участие в обществени поръчки и големи инфраструктурни проекти в строителство на магистрали, нови пътища, рехабилитация на съществуващи пътища, ремонт и поддръжка на релсов път и релсови звена, поддържане на водопроводни канализационни системи, изграждане на заводи и депа за битови отпадъци, реконструкция и ремонт на мостове, вертикална планировка, високо строителство, сметосъбиране и сметоизвозване, лятно и зимно поддържане на територии за обществено ползване, ремонт на пътностроителни машини, производство и монтаж на пътни знаци и съоръжения за безопасност на движението.
Високите професионални качества и професионалната етика са били и ще останат неделима част от това, което сме. Те са в основата на успеха на дружеството в разнородния ни предмет на дейност. Придържаме се неотклонно в отношението си с клиентите и партньорите ни към принципите на коректност, доверие и уважение.
„ПСТ ХОЛДИНГ“ ЕАД активно участва в подпомагането на обществени институции (административни, социални, образователни) със сключени договори за дарение.
Извършено дарителство:
• Полагане на асфалтова настилка и хоризонтална маркировка: УАСГ – София;
• Ремонт на сграда: клуб на Съюза на слепите в България – София;
• Ремонт на сграда: Дом за деца – с. Разлив;
• Преасфалтиране на ул. „Омуртаг“ в отсечката от бул. „Ситняково“ до ул. „Светослав Тертер“ – Столична община;
• Ремонт на асфалтобетонова настилка на входа на ВА „Георги Стойков Раковски“ – София;
• Чрез ББАПБ: обезопасяване на пътен участък между градовете Приморско и Созопол;
• Изграждане на площадка за обучение на деца по пътна безопасност – 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов“ – София;
• Обезопасяване на три новоизградени детски градини в София: ЦДГ №116, район „Възраждане“; ОДЗ, район „Люлин“; ЦДГ №15, с. Бистрица, район „Панчарево“; ОДЗ, кв. „Надежда I“, район „Надежда“.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]