За нас

“ПСТ ГРУП” ЕАД присъства на българския и международен пазар от 1968 година. Дружеството е с над 50 -годишна история, водещо в строителството на магистрали, строителство на нови и рехабилитация на съществуващи пътища, строителство, ремонт и поддръжка на релсов път, релси и релсови звена; поддържане на водопроводни и канализационни системи; изграждане и опериране на заводи и депа за битови отпадъци; строителство, изграждане, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; поддържане и зимно поддържане на републиканската и общинска пътна мрежа, градски комуникации; инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води, изграждане на инфраструктурна и вертикална планировка, високо строителство, производство и монтаж на пътни знаци и съоръжения за безопасност на движението, ремонт на строителна и пътностроителна техника,  изграждане и поддържане на интелигентни транспортни системи в населени места и републикански пътища; изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението.