+359 2 945 29 96 pst@pst.bg

Иван Иванов, Изпълнителен Директор на „Пътностроителна техника”АД, представляващ сдружение „Тракия IV” – изпълнител на ЛОТ 4 на АМ „Тракия” и сдружение „Марица Хайуей” – изпълнител на ЛОТ 2 на АМ”Марица”

Година след старта на ЛОТ 4 на АМ „Тракия”:

Изпълнението на проекта върви в срок

Предсрочно ще бъдат предадени 16.7 км. до връзката с Петолъчката

Няма връзка между запора на сметките на „Холдинг Пътища” АД и изпълнението на магистралните проекти на „Пътностроителна техника” АД

Фокус: Изпълнява ли се в срок строителството на отсечката Ямбол – Карнобат от АМ „Тракия”, какви проблеми открихте до момента и как ги решавате?

Иван Иванов: Отсечката от Лот 4 между Ямбол и Карнобат се изпълнява в срок. Строи се по тази част от трасето, по която може да се работи, защото има установени 12 километра неподходящи почви. В тази връзка започна специална процедура за стабилизация на почвите, тя е открита, закупени са тръжни документи от много фирми. Най-вероятно ще участват доста български и чуждестранни фирми. Освен това се проведе и конкурс за изграждането на напоителните системи в региона. На този конкурс, който вече приключи, се явиха три фирми, една от тях беше „Пътностроителна техника” АД . Към момента имаме решение, че нашето предложение е най-добро и като цена, и като срок за изпълнение, очакваме да мине срокът за обжалване, за да ни бъде възложен и да започнем изпълнението на този проект.

Фокус: Тези два проблема, за които споменахте, ще се решат ли в общия график на строителството?

Иван Иванов: Да, такива са разчетите. Ако процедурата мине нормално, няма обжалвания, мисля, че срокът е изпълним. Това са двата проблема, които съпътстваха изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Тракия”. Единият вече е приключил, във връзка с другия на 26 септември се подават документи за участие. Предполагам, че в кратки срокове Агенция „Пътна инфраструктура” ще вземе решение кой ще бъде изпълнителят на стабилизацията на тези 12 километра почви от трасето на Лот 4. Поели сме ангажимент да приключим предсрочно16.7 км в участъка от Б 53 до връзката с Петолъчката. Целта е магистралата от София, минавайки през Лот 2 и Лот 3, да се свърже с Петолъчката и да се игнорира един много опасен участък между Стара Загора и Петолъчката, който всяка година, освен големите натоварвания, които реализира, взема и много жертви. Това е освен ангажимент към правителството и наш морален ангажимент

Фокус: Други проблеми констатирали ли сте на този етап във връзка с лот 4 на АМ „Тракия”?
Иван Иванов: Не, към настоящия момент други проблеми нямаме. Вече една година от началото на проекта, не можем да работим в 25 % от трасето на магистралата не по обективни причини. За 13 километра се взе решение за стабилизация с пясъчна възглавница, така че на 50 % от трасето ние осем месеца нямахме възможност да работим. Това, разбира се, ще наложи да сгъстим нашата производствена програма, но така или иначе разчетите са направени, ще вложим максимални усилия да изпълним договора в срок.

Фокус: Започнахте ли дейностите по Лот 2 на Автомагистрала „Марица” и евентуално – докъде сте стигнали?

Иван Иванов: Лот 2 на АМ „Марица” е вторият обект, който „Пътностроителна техника” спечели в партньорство с най-голямата австрийска компания Porr Bau GmbH. Към днешна дата вече сме започнали изпълнението. Освен възстановяването на опорния полигон и пълната геодезия, която сме направили, вече реално работим трасето. Започва насипването на първите пластове скален материал. Направени са обходни пътища, сключени са договори за депа със съответните общински власти. Имаме стартирала процедура с Държавния горски фонд за отстраняване на 9 километра гора, които са в отсечката на магистралата, така че Лот 2 на АМ „Марица” стартира успешно и аз се надявам, че и този проект ще завършим в срок и качествено.

Фокус: Тук има ли някакви допълнителни изненади?

Иван Иванов: Към момента не и се надяваме да няма. Това е проект, който, както и Лот 4 на автомагистрала „Тракия” е приоритет за правителството и за България като цяло. Ще се постараем да дадем в максимална степен каквото зависи от нас, за да се реализира в срок и този проект.

Фокус: Кога трябва да приключи строителството на Лот 2 на АМ „Марица” и може ли предсрочно да бъде завършен?

Иван Иванов: Срокът за изпълнение е 25 месеца. Надяваме се, че с добрата организация, която сме създали към момента, ще можем най-малкото да се включим в срока. Разбира се, приоритетът ни е да го предадем, ако е възможно и предсрочно.

Фокус: Към такива обекти, освен големия интерес има и много натиск за качеството на строителството от най-широк обществен и политически кръг. Смятате ли, че ще може да отговорите и да гарантирате за изпълнението?

Иван Иванов: Ако разширим обхвата на изискванията за качество извън възложителя, аз мисля, че това е нещо много необходимо и полезно за държавата. Дори се надявам в следващите търгове, които се провеждат, тъй като критерият няма да бъде най-ниска цена, да се повиши не само изискването за качествено изпълнение на съответните магистрални отсечки, но и изискването за безопасност на тези отсечки. Всички правим разлика когато пътуваме по европейски магистрали, с колко много съоръжения за безопасност те са снабдени. По нашите магистрали има какво да се желае на тема безопасност, това, разбира се, струва пари. Не е най-важно да се изгради една магистрала, тя трябва да бъде безопасна, с добра еластично ограда, с много добра маркировка, с добра сигнализация. Тогава тя не само ще свързва две точки много бързо, а ще дава безопасно придвижване по тези пътища, което е основна цел на обществото. Без натиск от медии, неправителствени организации, от самите хора, това не би могло да се постигне. Като член на Управителния съвет на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” ние самите обръщаме внимание на това какво се строи, как се строи, как ще се изпълни и какво ще се заложи в проектите. Реално изпълнението на една магистрала започва от проектирането, ако проектирането е добро, няма да има проблеми, ще има добра безопасност.

Фокус: Сравнимо ли е пътното строителство, което се изпълнява в момента с европейските изисквания?

Иван Иванов: Като качество на изпълнение на самите магистрални отсечки, на пътната част, аз съм убеден, че е съизмеримо, поне това, което ние правим на Лот 4. Разбира се, всички виждаме, на предходни отсечки се появяват проблеми, това по някакъв начин е компромис, направен от строителя. По отношение на безопасността мисля, че има какво да се желае и то в съществена степен. Надявам се това да бъде взето под внимание и от възложителя когато възлага проектирането, и от проектанта, когато го проектира, а вече строителят има единствена и главна задача да го изпълни така, както трябва да бъде направено.

Фокус: Ако се реализира на практика идеята конкурсите да не се печелят според най-ниската цена , това ще позволи ли по-високо качество, по-добро изпълнение по отношение на безопасността?

Иван Иванов: Разбира се. Правителството и Министерството на регионалното развитие взеха много правилно решение това да се случи, защото всяка методика дава резултати до един момент. Аз мисля, че методиката за най-ниска цена даде своите резултати, но тя се изчерпа като възможност. В подходящия момент се взе решението за промяна на методиката и аз мисля, че оттук нататък нещата ще изглеждат много по-добре, при реализацията на тези големи инфраструктурни проекти, които предстоят в България.

Фокус: Новата методика ще означава ли, че могат да отпаднат участници от пазара?

Иван Иванов: Всяка икономическа обстановка изисква разделяне с определени участници, независимо дали са участници, посочили дъмпингова най-ниска цена, независимо дали са тези участници, които не строят качествено, или тези участници, които не могат да отговорят на новите изисквания. Самата икономика ги поощрява, ако са добри и ги изхвърля, ако са лоши.

Фокус: Предвид опита, който имате до момента в такива конкурси, обсъждали ли сте бъдещо участие в конкурси за строителство на големи пътни отсечки?

Иван Иванов: „Пътностроителна техника” е национално отговорна компания и няма голям проект, към който да не проявява интерес. Ние го показахме с участията си и спечелването на големи инфраструктурни проекти. Освен Лот 4 на АМ „Тракия”, ние имаме сключен договор и изпълняваме Лот 2 на АМ „Марица”. Лот 3 на АМ „Марица”, който се възложи от Министерство на финансите, също е спечелен от нас в партньорство с австрийската фирма Porr Bau GmbH. Продължаваме нашите участия. Имахме участие на Лот 1 и на Лот 4 на АМ „Струма”, дадохме своите цени. За Лот 1 се видя, че ние дадохме една умерена и изпълнима цена. По този начин показваме отношението към дъмпинговите цени, които са на пазара – те не са наш приоритет и няма да бъдат подкрепени от нас. Ние ще искаме това, което трябва да бъде изпълнявано, да бъде на добра цена, за да може да се постигне съответното качество.

Фокус: Има ли някакъв проблем по отношение на строителството на тези проекти и запорирането на сметки на „Холдинг Пътища”, има ли връзка?

Иван Иванов: Няма никаква връзка, защото реалният изпълнител на големите инфраструктурни проекти не е „Холдинг Пътища”. Реалните изпълнители са сдружения или юридически лица отделни от холдинга, които нямат проблеми със запорирани сметки, нямат отношение към това, което ОББ има като претенции. И Лот 4 на АМ „Тракия” и Лот 2 и Лот 3 на АМ „Марица” се изпълняват от „Пътностроителна техника”, фирма без проблеми със запорирани сметки и без претенции за неспазени финансови ангажименти.

Фокус: Как ще се реши този проблем със запорираните сметки?

Иван Иванов: Това са нормални процедури, които следва пазарът. Когато има затруднение на пазара, правните възможности са дадени и регламентирани. Запорирането на сметките е правен способ, който позволява на кредитора да принуди длъжника да си плати. В голяма част от тези взаимоотношения всичко завършва със споразумение и въпросите се решават във взаимоизгоден интерес. Мисля, че и в този случай двете страни ще намерят вариант да решат тези свои проблеми по най-добрия начин.

Фокус: Освен със строителство на пътища, с какво друго се занимава „Пътностроителна техника”?

Иван Иванов: Имаме доста разнороден предмет на дейност. Освен в пътното строителство, имаме сериозно присъствие във водния сектор, в екологията и опазването на околната среда, във връзка с депонирането и сепарирането на битовите отпадъци. Като подизпълнител с възложител „Софийска вода” работим в София по големи инфраструктурни проекти на територията на Столична община, изпълняваме много проекти по оперативните програми на МРРБ, на МОСВ. Имаме изградени довеждащи и отвеждащи канализационни колектори, в момента изпълняваме водния цикъл на град София, който ще бъде приключен в срок. Участваме на много търгове и в момента изпълняваме двата завода за сепариране на битови отпадъци в Монтана и във Враца, изпълняваме и клетката за битови отпадъци на град Враца. Поддържаме светофарите и маркировката на град София с 10-годишен договор със Столична община. Над 50 % от територията на България до миналата година се маркираше от нашата фирма, както и пътните знаци се произвеждаха от нас. В момента предстоят нови тръжни процедури, ще се явим отново на тях, имаме най-добри капацитетни възможности, така че се надявам да се представим добре и на тези предстоящи търгове.

Фокус: Какво ще се промени и какви ще са ползите за жителите на София след изпълнение на проекта за водния цикъл?

Иван Иванов: Водният цикъл на София е едно от най-важните подземни съоръжения, които се правят в столицата, защото разрастването й доведе до много нови блокове и къщи, които не бяха решени добре комунално. Този нов колектор, който е с много големи капацитетни възможности, ще поеме отпадните води на новите квартали. Загубите на вода ще намалеят драстично с новите тръби, които се поставят. Всичко това, което има като проблеми в подземната инфраструктура на столицата до голяма степен ще бъде решено. Столичани ще получат една много по-добра услуга и много битови проблеми от тяхното ежедневие ще бъдат игнорирани.

Фокус: Видяхме, че строителният бранш като цяло беше силно засегнат от кризата, показват го и редовно изнасяните данни, кога ще се промени ситуацията?

Иван Иванов: Ще направя едно разделение между високото строителство и пътното строителство. Пътното строителство е в една константа – няма голям подем и спадове в неговото развитие, то е в една константа, която в известна степен е прогресивна, защото пътищата са необходими. Те не само трябва да се строят, трябва да се поддържат, затова не мисля, че в пътния сектор има голям срив. Проблемът е, че сривът във високо строителство се отрази негативно върху цените на пътното строителство, но мисля, че този период ще бъде преодолян. Правителството взе адекватни мерки, за да може този процес да бъде спрян своевременно, да не се отразява на качеството на пътищата, които се правят и рехабилитират.

http://holding-roads.com/?p=news&id=183 »