Проекти | ПСТ ГРУП ЕАД
ПСТ ГРУП ЕАД

“ПСТ ГРУП” ЕАД участва активно в изграждането на следните по-големи обекти:
• Допълнително проектиране и строителство на обект: Автомагистрала „Тракия“ (А-4) Оризово–Бургас, участък Лот 4 Ямбол–Карнобат от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) до км 325+280;
• Автомагистрала „Марица“ (А-1) Оризово–Капитан Андреево, участък Лот 2 Димитровград–Харманли от км 36+400 до км 70+620;
• Обходен път към контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево – участък от 3,4 км АМ „Марица“ от км 114+000 до км 117+345,1 (ГКПП–Капитан Андреево);
• Интегриран воден проект за град София – Етап I;
• Строителство на Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци в гр. Монтана, проектиране и строителство на сграда;
• Строителство на сепарираща инсталация към Регионалното депо за твърди битови отпадъци в община Враца и община Мездра;
• Изграждането на клетка 2.1 към Регионалното депо за твърди битови отпадъци в община Враца;
• Позиция № 2: Реконструкция и електрификация на отсечката Харманли–Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград–Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград–граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград–граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км.