Референции | ПСТ ГРУП ЕАД
ПСТ ГРУП ЕАД

Показателни за качеството на извършваната от “ПСТ ГРУП” ЕАД дейност са:
• Референции от наши възложители и водещи в пътностроителния бранш фирми;
• Атестат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
• Сертификат от Българската браншова камара „Пътища“ и Българската стопанска камара.
• Сертификат от Българската браншова асоциация „Пътна безопасност“;
• Сертификат от ITS Bulgaria.

„ПСТ ХОЛДИНГ“ ЕАД има внедрени:
• Интегрирана система за управление със сертификати QS-3524 HH; ЕM-6032 НН и S-6031 HH в съотвествие със стандартите
• ISO 9001:2008;
• ISO 14001:2004;
• OHSAS 18001:2007. Осъществява се надзор от GL Systems Certification Hub Germany;
•SA 809 в съответствие със стандарт SA 8000:2008. Осъществява се надзор от “РИНА България” ЕООД.
„ПСТ ХОЛДИНГ“  ЕАД поддържа и система за производствен контрол при производството на асфалтови смеси със сертификати: CPD16–NB2117-HCИСОССП-136;167;183 издаден от фирма „ЛАБИС“ ЕООД, гр. София, и ЕС сертификат за съответствие – 2069-СРD-0092, издаден от НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. София, за производство на неподвижно закрепени пътни знаци.
„ПСТ ХОЛДИНГ“  ЕАД е носител на златен медал от Международния технически панаир – Пловдив.
„ПСТ ХОЛДИНГ“  ЕАД притежава търговска марка № 16545 и марка за услуги № 553.